לקוחות יקרים! - האתר עודכן, ישנה אפשרות לבחירת גילאים בשינוי תפריט מילגם