מצגת תדמית על האתר

Greenbox

אתר לניהול קייטרינג ומפעלי מזון ​ע"פ הזמנה מאתר מילגם וכן הזמנות מפרטיים, חישוב כמויות של חומרי גלם וחישוב כמויות ליצור, הנפקת דוחות והנפקת מדבקות לאריזת המזון כולל פירוט התפריט ופרטי המזמין.

X